NOTTINGHAM

UPISNI FORMULAR

About

Molimo da se pre popunjavanja upisnog formulara upoznate sa opštim pravilima pohađanja kursa

About

Stalni termini održavanja časova nisu podložni izmenama.
Propušteni časovi na grupnim kursevima se ne nadoknađuju.
Polaznici individualnih kurseva mogu dva puta u toku meseca da odlože čas, s tim što će se ti časovi u dogovoru sa profesorom nadoknaditi najkasnije do kraja narednog meseca, odnosno u okviru istog meseca u susret letnjem raspustu.
U slučaju da polaznik individualnog kursa ne može da pohađa nastavu u stalnim terminima, polazniku će se omogućiti da u dogovoru sa profesorom svaki čas zakaže u obostrano prihvatljivom terminu, s tim što se tada plaćanje vrši po času, prema važećem cenovniku.
Polaznici individualnih kurseva profesoru najavljuju izostanak najkasnije tri sata pre ugovorenog termina. U suprotnom, smatra se da je čas održan.
Ako polaznik ne najavi kašnjenje, profesor je dužan da ga sačeka petnaest minuta. Nakon toga, smatra se da je čas održan.
Mesečna rata plaća se do petog u mesecu za tekući mesec.
Iznos mesečne rate se ne umanjuje ako je polaznik propustio određeni broj časova u toku meseca.
Cena udžbenika nije uključena u cenu kursa.
U slučaju odustajanja od kursa, polaznik je dužan da bez odlaganja izvrši sve eventualno zaostale uplate, zaključno sa ratom za započeti mesec.

About

Upisni formular

About

KONTAKTIRAJTE
NAS

Za detaljnije informacije posetite
stranicu Kontakt

Škola engleskog jezika i prevodilački centar Nottingham

Krfska 24/3
11 050 Beograd
Srbija

Tel: +381 (0) 60 43 00 600

nottingham.bgd@gmail.com

www.nottingham.rs

© 2020 NOTTINHGHAM BEOGRAD
contact-section