NOTTINGHAM

ČASOVI

About

Male grupe ili individualno, u školi ili elektronski

Časovi se odvijaju u malim grupama ili individualno, u školi ili elektronskim putem. U zavisnosti od potreba učenika koristimo udžbenike različitih izdavačkih kuća.

About
About
FORGE AHEAD, OUTPACE, GET AHEAD, MAKE YOUR MARK , STAND OUT FROM THE CROWD, MAKE HEADWAY, MAKE STRIDES, BRUSH UP ON,
FINE-TUNE , PRESS ON

About

KONTAKTIRAJTE
NAS

Za detaljnije informacije posetite
stranicu Kontakt

Škola engleskog jezika i prevodilački centar Nottingham

Krfska 24/3
11 050 Beograd
Srbija

Tel: +381 (0) 60 43 00 600

nottingham.bgd@gmail.com

www.nottingham.rs

© 2020 NOTTINHGHAM BEOGRAD
contact-section