NOTTINGHAM

KURSEVI

About

Naša škola nudi veliki broj kurseva engleskog i nemačkog prilagođenih različitim nivoima znanja i potrebama, između ostalog kurseve i dopunske časove za učenike predškolskog i školskog uzrasta, kao i opšte, poslovne i stručne kurseve jezika za odrasle.

About
Services

KURSEVI

ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA I PREVODILAČKI CENTAR

Kursevi opšteg engleskog

Kursevi opšteg engleskog (od Pre-A1 do C2) odvijaju se uporedo sa školskom godinom i namenjeni su predškolcima, osnovcima, srednjoškolcima i odraslima. Udžbenike za ove kurseve pažljivo usklađujemo sa uzrastom i interesovanjima, a termine sa obavezama polaznika. Pohađanjem ovih kurseva stiče se solidna jezička baza i sistematski unapređuju veštine govorenja, slušanja, pisanja i čitanja, uz istovremeno postepeno usvajanje gramatike i vokabulara.

Kursevi poslovnog engleskog

Na kursevima poslovnog engleskog (od A1 do C1) polaznik analizira tekstove i sluša razgovore o savremenim poslovnim temama, nakon čega simulira konkretne govorne situacije iz poslovnog života i o njima diskutuje, usvaja pravila poslovne prepiske i ciljano proširuje vokabular. Profesor polazniku skreće pažnju na sve uočene gramatičke i izgovorne probleme i polaznika priprema za samostalno učenje po završetku kursa.

Engleski za posebne namene

Ovi kratki intenzivni kursevi namenjeni su profesionalcima kojima je engleski neophodan u svakodnevnom radu. Među aktuelnim kursevima izdvajamo sledeće: Tourism, Information Technology, Human Resources, Public Relations, Real Estate, Hotels and Catering, Cooking, Sales and Marketing, Management, Secretarial, Agriculture, Forestry, Dentistry, Nursing, Medical, itd. Pored udžbenika, na časovima se obrađuju i dodatni materijali po odabiru profesora, u skladu sa specifičnim potrebama polaznika.

Pripremni kursevi za polaganje Kembridžovih ispita engleskog jezika

Kod nas se možete pripremati za polaganje sledećih ispita: B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency, Business Preliminary, Business Vanatage i Business Higher.

Praćenje školskog gradiva

Praćenje školskog gradiva sa profesorom naše škole preporučuje se učenicima svih uzrasta, a naročito starijim osnovcima, kako bi nadoknadili propušteno gradivo, aktivnije učestvovali u nastavi i popravili ocenu. Časovi su najčešće individualni.

Časovi konverzacije

Časovi konverzacije traju cele školske godine. Prednost ovih časova je što se možete priključiti u bilo kom trenutku, budući da se teme ne ponavljaju. Materijal za čas obezbeđuje profesor, a akcenat je na razvijanju veštine govorenja i usvajanju vokabulara.

Kursevi za firme

U saradnji sa firmama koje zaposlenima žele da omoguće usavršavanje jezičkih veština oblikujemo prilagođen plan i program kurseva koji mogu biti opšti, poslovni, ili stručni. Preporučujemo da se časovi odvijaju u našim prostorijama, budući da raspolažemo učionicom opredeljenom za ovu namenu.

Pojedinačan čas

Pojedinačan čas u trajanju od 90 minuta obično se zakazuje uoči kontrolnog ili pismenog zadataka, ispita ili nekog važnog događaja poput razgovora za posao, prezentovanja na skupu, službenog putovanja, itd. Savetujemo da profesora unapred detaljno obavestite o predmetu časa, u cilju što podrobnije pripreme.

Specijalni kursevi

Trenutno u ponudi specijalnih kurseva imamo kurseve usavršavanja svih aspekata izgovora engleskog jezika (od A1 do C2).

Services

KONTAKTIRAJTE
NAS

Za detaljnije informacije posetite
stranicu Kontakt

Škola engleskog jezika i prevodilački centar Nottingham

Krfska 24/3
11 050 Beograd
Srbija

Tel: +381 (0) 60 43 00 600

nottingham.bgd@gmail.com

www.nottingham.rs

© 2020 NOTTINHGHAM BEOGRAD
contact-section